DS216j - reanimowanie flasha - złącze Serial COM

#1
Witam,
Mam problem z DS216J,
Mruga jedynie dioda zasilania na niebiesko oraz dioda od LAN. Syno nie jest oczywiście widoczne przez Synology Assistant itp.
Po podpięciu NASa przez serial COMa błąd wskazuje na problem z RamDISK'iem:
Verifying Checksum ... Bad Data CRC

Kod: Zaznacz cały

BootROM: Image checksum verification PASSED

__ __ _ _
| \/ | __ _ _ ____ _____| | |
| |\/| |/ _` | '__\ \ / / _ \ | |
| | | | (_| | | \ V / __/ | |
|_| |_|\__,_|_| \_/ \___|_|_|
_ _ ____ _
| | | | | __ ) ___ ___ | |_
| | | |___| _ \ / _ \ / _ \| __|
| |_| |___| |_) | (_) | (_) | |_
\___/ |____/ \___/ \___/ \__|
** LOADER **


U-Boot 2013.01-g74a026b-dirty (Dec 30 2015 - 14:40:13) Marvell version: 2015_T1. 0p16

Board: SYNO-DS216j
SoC: MV88F6820 Rev A0
running 2 CPUs
CPU: ARM Cortex A9 MPCore (Rev 1) LE
CPU 0
CPU @ 1066 [MHz]
L2 @ 533 [MHz]
TClock @ 200 [MHz]
DDR3 @ 533 [MHz]
DDR3 16 Bit Width,FastPath Memory Access, DLB Enabled, ECC Disabled
DRAM: 512 MiB
MMC: mv_sdh: 0
SF: Detected MX25L6405D with page size 64 KiB, total 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

USB3.0 0: Host Mode
USB3.0 1: Host Mode

Map: Code: 0x1ff3b000:0x1ffc911c
BSS: 0x1ffef688
Stack: 0x1fa2af20
Heap: 0x1fa2b000:0x1ff3b000
U-Boot Environment: 0x007e0000:0x007f0000 (SPI)

Board configuration detected:

Synology Model: DS216j

Net:
| port | Interface | PHY address |
|--------|-----------|--------------|
| egiga0 | SGMII | 0x01 |
egiga0 [PRIME]
Press Ctrl+C to abort autoboot in 3 second
(Re)start USB controller...
USB0: Port (usbActive) : 0 Interface (usbType = 3) : USB XHCI 1.00
USB1: Port (usbActive) : 1 Interface (usbType = 3) : USB XHCI 1.00
SF: Detected MX25L6405D with page size 64 KiB, total 8 MiB
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
Image Name: Linux-3.10.102
Created: 2017-07-12 20:19:21 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2532192 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 03000000 ...
Image Name: synology_armada38x_ds216j 15152
Created: 2017-07-12 22:47:38 UTC
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 3618460 Bytes = 3.5 MiB
Load Address: 08000000
Entry Point: 08000000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
Ramdisk image is corrupt or invalid

Przy próbie wrzucenia do pamięci RAM zImage i ramdiska pod konkretne adresy bootowanie zatrzymuje się na komunikacie Starting Kernel.... Zawiesza się komunikacja po złączu serial. Zostawiłem tak nasa na noc i nic nie ruszyło.

Kod: Zaznacz cały

BootROM - 1.73
Booting from SPI flash


General initialization - Version: 1.0.0
AVS selection from EFUSE disabled (Skip reading EFUSE values)
Overriding default AVS value to: 0x23
Detected Device ID 6820
High speed PHY - Version: 2.0

Init Synology board board SerDes lanes topology details:
 | Lane # | Speed|  Type   |
 ------------------------------|
 |  0  | 0  | SGMII0   |
 |  1  | 6  | SATA0   |
 |  2  | 6  | SATA1   |
 |  4  | 5  | USB3 HOST0 |
 |  5  | 5  | USB3 HOST1 |
 -------------------------------
High speed PHY - Ended Successfully
DDR3 Training Sequence - Ver TIP-1.46.0
DDR3 Training Sequence - Switching XBAR Window to FastPath Window
DDR3 Training Sequence - Ended Successfully
Not detected suspend to RAM indication
BootROM: Image checksum verification PASSED

 __  __           _ _
| \/ | __ _ _ ____  _____| | |
| |\/| |/ _` | '__\ \ / / _ \ | |
| | | | (_| | |  \ V / __/ | |
|_| |_|\__,_|_|  \_/ \___|_|_|
     _  _   ____       _
    | | | |  | __ ) ___  ___ | |_
    | | | |___| _ \ / _ \ / _ \| __|
    | |_| |___| |_) | (_) | (_) | |_
     \___/  |____/ \___/ \___/ \__|
 ** LOADER **


U-Boot 2013.01-g74a026b-dirty (Dec 30 2015 - 14:40:13) Marvell version: 2015_T1.0p16

Board: SYNO-DS216j
SoC:  MV88F6820 Rev A0
    running 2 CPUs
CPU:  ARM Cortex A9 MPCore (Rev 1) LE
    CPU 0
    CPU  @ 1066 [MHz]
    L2   @ 533 [MHz]
    TClock @ 200 [MHz]
    DDR3  @ 533 [MHz]
    DDR3 16 Bit Width,FastPath Memory Access, DLB Enabled, ECC Disabled
DRAM: 512 MiB
MMC:  mv_sdh: 0
SF: Detected MX25L6405D with page size 64 KiB, total 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

USB3.0 0: Host Mode
USB3.0 1: Host Mode

Map:  Code:          0x1ff3b000:0x1ffc911c
    BSS:           0x1ffef688
    Stack:          0x1fa2af20
    Heap:          0x1fa2b000:0x1ff3b000
    U-Boot Environment:   0x007e0000:0x007f0000 (SPI)

Board configuration detected:

Synology Model: DS216j

Net:
| port | Interface | PHY address |
|--------|-----------|--------------|
| egiga0 |  SGMII  |   0x01   |
egiga0 [PRIME]
Press Ctrl+C to abort autoboot in 3 second
Marvell>> setenv ipaddr 192.168.10.100
Marvell>> setenv serverip 192.168.10.158
Marvell>> tftpboot 00008000 zImage
Using egiga0 device
TFTP from server 192.168.10.158; our IP address is 192.168.10.100
Filename 'zImage'.
Load address: 0x8000
Loading: #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     ########################################
     2.2 MiB/s
done
Bytes transferred = 2532256 (26a3a0 hex)
Marvell>> tftpboot 08000000 rd.bin
Using egiga0 device
TFTP from server 192.168.10.158; our IP address is 192.168.10.100
Filename 'rd.bin'.
Load address: 0x8000000
Loading: #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #########################################################
     2.2 MiB/s
done
Bytes transferred = 3618524 (3736dc hex)
Marvell>> bootm 00008000 08000000
## Booting kernel from Legacy Image at 00008000 ...
  Image Name:  Linux-3.10.102
  Created:   2017-07-12 20:19:21 UTC
  Image Type:  ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
  Data Size:  2532192 Bytes = 2.4 MiB
  Load Address: 00008000
  Entry Point: 00008000
  Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 08000000 ...
  Image Name:  synology_armada38x_ds216j 15152
  Created:   2017-07-12 22:47:38 UTC
  Image Type:  ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
  Data Size:  3618460 Bytes = 3.5 MiB
  Load Address: 08000000
  Entry Point: 08000000
  Verifying Checksum ... OK
  XIP Kernel Image ... OK
OK

Starting kernel ...
Posiada ktoś może adresy pamięci flash pod jakimi zlokalizowane są: kernel, zImage, ramdisk, vendor?
Przykładowe adresy z DS207+

0x003c0000-0x00400000 : "RedBoot"
0x00000000-0x00200000 : "zImage"
0x00200000-0x00380000 : "rd.gz"
0x00380000-0x00390000 : "vendor"

Dorzucę jeszcze info z komendy print:

Kod: Zaznacz cały

Marvell>> print
CASset=max
MALLOC_len=5
MPmode=SMP
ata_hdd_enable=syno_hdd_enable=15,16
autoload=no
baudrate=115200
boot_order=hd_scr usb_scr mmc_scr hd_img usb_img mmc_img pxe net_img net_scr
bootargs=
bootargs_dflt=$console $nandEcc $mtdparts_lgcy $bootargs_root nfsroot=$serverip:$rootpath ip=$ipaddr:$serverip$bootargs_end $mvNetConfig video=dovefb:lcd0:$lcd0_params clcd.lcd0_enable=$lcd0_enable clcd.lcd_panel=$lcd_panel
bootargs_end=:10.4.50.254:255.255.255.0:Armada38x:eth0:none
bootargs_root=root=/dev/nfs rw
bootcmd=mw 0xf10a2620 0x251;mw 0xf10a2e20 0x251;usb xhciinit; run bootspi
bootcmd_auto=stage_boot $boot_order
bootcmd_fdt=tftpboot 0x2000000 $image_name;tftpboot $fdtaddr $fdtfile;setenv bootargs $console $nandEcc $mtdparts $bootargs_root nfsroot=$serverip:$rootpath ip=$ipaddr:$serverip$bootargs_end $mvNetConfig video=dovefb:lcd0:$lcd0_params clcd.lcd0_enable=$lcd0_enable clcd.lcd_panel=$lcd_panel; bootz 0x2000000 - $fdtaddr;
bootcmd_fdt_boot=tftpboot 0x2000000 $image_name; setenv bootargs $console $nandEcc $mtdparts $bootargs_root nfsroot=$serverip:$rootpath ip=$ipaddr:$serverip$bootargs_end $mvNetConfig video=dovefb:lcd0:$lcd0_params clcd.lcd0_enable=$lcd0_enable clcd.lcd_panel=$lcd_panel; bootz 0x2000000 - $fdtaddr;
bootcmd_fdt_edit=tftpboot $fdtaddr $fdtfile; fdt addr $fdtaddr; setenv bootcmd $bootcmd_fdt_boot
bootcmd_lgcy=tftpboot 0x2000000 $image_name;setenv bootargs $console $nandEcc $mtdparts_lgcy $bootargs_root nfsroot=$serverip:$rootpath ip=$ipaddr:$serverip$bootargs_end video=dovefb:lcd0:$lcd0_params clcd.lcd0_enable=$lcd0_enable clcd.lcd_panel=$lcd_panel; bootm $loadaddr;
bootdelay=3
bootftp=run syno_bootargs;tftpboot $loadaddr_kernel $file_kernel;tftpboot $loadaddr_rootfs $file_rootfs;sf probe; sf read $loadaddr_dt $spi_pt_addr_dt $spi_pt_size_dt;fdt addr $loadaddr_dt;bootm $loadaddr_kernel $loadaddr_rootfs $loadaddr_dt;
bootspi=run syno_bootargs;sf probe 0 50000000;sf read $loadaddr_kernel $spi_pt_addr_kernel $spi_pt_size_kernel;sf read $loadaddr_rootfs $spi_pt_addr_rootfs $spi_pt_size_rootfs;sf read $loadaddr_dt $spi_pt_addr_dt $spi_pt_size_dt;bootm $loadaddr_kernel $loadaddr_rootfs $loadaddr_dt;
cacheShare=no
clean_env=sf probe; sf erase $spi_pt_addr_env $spi_pt_size_env;
console=console=ttyS0,115200
device_partition=0:1
disaMvPnp=no
eeeEnable=no
enaClockGating=no
enaCpuStream=no
enaFPU=yes
enaMonExt=no
enaWrAllo=no
eth1addr=00:50:43:f1:63:69
eth1mtu=1500
eth2addr=00:50:43:f1:9b:69
eth2mtu=1500
eth3addr=00:50:43:63:9b:f1
eth3mtu=1500
ethact=egiga0
ethaddr=00:50:43:9b:63:69
ethmtu=1500
ethprime=egiga0
fdt_addr=2040000
fdt_skip_update=yes
fdtaddr=0x1000000
fdtfile=armada-38x.dtb
file_flash=armada38x/flash.bin
file_kernel=armada38x/uImage
file_rootfs=armada38x/rd.bin
file_uboot=armada38x/uboot.bin
ide_path=/
image_name=uImage
initrd_name=uInitrd
kernel_addr_r=2080000
lcd0_enable=0
lcd0_params=640x480-16@60
lcd_panel=0
limit_dram_size=yes
loadaddr=0x02000000
loadaddr_dt=0x1000000
loadaddr_kernel=0x2000000
loadaddr_rootfs=0x3000000
loads_echo=0
mtdids=spi0=spi_flash
mtdparts=mtdparts=spi0.0:4m(boot),-(spi-rootfs)
mtdparts_lgcy=mtdparts=spi_flash:4m(boot),-(spi-rootfs)
mvNetConfig=mv_net_config=4,(00:50:43:11:11:11,0:1:2:3),mtu=1500
mv_pon_addr=00:50:43:69:9b:f1
netbsd_en=no
netretry=no
pcieTune=no
pexMode=RC
pxe_files_load=:default.arm-armadaxp-db:default.arm-armadaxp:default.arm
pxefile_addr_r=3100000
ramdisk_addr_r=2880000
rootpath=/srv/nfs/
run_script=no
sata_delay_reset=0
sata_dma_mode=yes
script_addr_r=3000000
script_name=boot.scr
sd_detection_dat3=no
spi_pt_addr_dt=0x0E0000
spi_pt_addr_env=0x7e0000
spi_pt_addr_kernel=0x0F0000
spi_pt_addr_rootfs=0x3C0000
spi_pt_size_dt=0x010000
spi_pt_size_env=0x010000
spi_pt_size_kernel=0x2D0000
spi_pt_size_rootfs=0x410000
standalone=fsload 0x2000000 $image_name;setenv bootargs $console $nandEcc $mtdparts_lgcy root=/dev/mtdblock0 rw ip=$ipaddr:$serverip$bootargs_end; bootm 0x2000000;
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
syno_boot_dev=/dev/md0
syno_bootargs=setenv bootargs console=ttyS0,115200 ip=off initrd=$loadaddr_rootfs root=$syno_boot_dev rw $syno_extra_args syno_hw_version=$syno_hw_version hd_power_on_seq=$syno_hdd_powerup_seq ihd_num=$syno_hdd_powerup_seq netif_num=$syno_net_if_num $ata_hdd_detect $ata_hdd_enable flash_size=8
syno_hdd_powerup_seq=2
syno_hw_version=DS216j
syno_net_if_num=1
upd_flash=setenv tftpfile $file_flash; tftpboot $loadaddr $tftpfile; if test $? -eq 0; then echo "This may take a while, please be patient..."; sf probe; sf erase 0 +$filesize; sf write $loadaddr 0 $filesize; echo "\
Flash Update Done"; fi;
upd_kernel=setenv tftpfile $file_kernel; mw.b $loadaddr 0xFF $spi_pt_size_kernel; tftpboot $loadaddr $tftpfile; if test $? -eq 0; then sf probe; sf erase $spi_pt_addr_kernel $spi_pt_size_kernel; sf write $loadaddr $spi_pt_addr_kernel $spi_pt_size_kernel; echo "\
Kernel Update Done"; fi;
upd_rootfs=setenv tftpfile $file_rootfs; mw.b $loadaddr 0xFF $spi_pt_size_rootfs; tftpboot $loadaddr $tftpfile; if test $? -eq 0; then sf probe; sf erase $spi_pt_addr_rootfs +$filesize; sf write $loadaddr $spi_pt_addr_rootfs $filesize; echo "\
Rootfs Update Done"; fi;
upd_uboot=setenv tftpfile $file_uboot; tftpboot $loadaddr $tftpfile; if test $? -eq 0; then sf probe; sf erase 0 +$filesize; sf write $loadaddr 0 $filesize; echo "\
Uboot Update Done"; fi;
usb0Mode=host
usbActive=0
usbType=2
vxworks_en=no
yuk_ethaddr=00:00:00:EE:51:81

Environment size: 5612/65532 bytes


W momencie kiedy próbuję wrzucić zImage pod inny adres RAM np 02000000 to kernel próbuje wystartować, ale pojawia się komunikat jak poniżej:

Kod: Zaznacz cały

Marvell>> tftpboot 0x2000000 zImage
Using egiga0 device
TFTP from server 192.168.10.158; our IP address is 192.168.10.100
Filename 'zImage'.
Load address: 0x2000000
Loading: #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     ########################################
     2.2 MiB/s
done
Bytes transferred = 2532256 (26a3a0 hex)
Marvell>> tftpboot 0x3000000 rd.bin
Using egiga0 device
TFTP from server 192.168.10.158; our IP address is 192.168.10.100
Filename 'rd.bin'.
Load address: 0x3000000
Loading: #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #########################################################
     2.2 MiB/s
done
Bytes transferred = 3618524 (3736dc hex)
Marvell>> bootm 0x2000000
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
  Image Name:  Linux-3.10.102
  Created:   2017-07-12 20:19:21 UTC
  Image Type:  ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
  Data Size:  2532192 Bytes = 2.4 MiB
  Load Address: 00008000
  Entry Point: 00008000
  Verifying Checksum ... OK
  Loading Kernel Image ... OK
OK

Starting kernel ...

Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
no ATAGS support: can't continue
Jest ktoś w stanie pomóc?

Re: DS216j - reanimowanie flasha - złącze Serial COM

#2
Cześć
mam ten sam problem - mruga jedynie niebieska dioda zasilania i na żółto świeci się dioda LAN. Co gorsza - nie da się zresetować. Przy wciśniętym przycisku reset nie pojawia się sygnał dźwiękowy, nic się nie dzieje. W odróżnieniu do kolegi nie podłączałem przez serial COM, bo się aż tak nie znam.
NAS sobie stał kilka miesięcy wyłączony i dziś wjechały dwa nowe dyski a tu taki problem...prośba o pomoc.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron